× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Historie, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du interessert i samfunnet rundt oss og hvordan det har blitt slik det har blitt? Ønsker du et bedre grunnlag for egne meninger om politikk, økonomi og sosiale forhold? På bachelorstudiet i historie utvikler du dine kunnskaper og analytiske evner.

 

Studiet dreier seg om hvordan komplekse samfunnsmessige sammenhenger har utviklet seg over tid. Du utvikler evner og erfaring innenfor det å innhente informasjon, analysere den og formidle kunnskap og vurderinger til andre både skriftlig og muntlig. Dette er etterspurt kompetanse i stadig større deler av arbeidslivet.

 

Emnet Humanister i praksis (TFL201) gir en unik mulighet til å anvende kunnskap i arbeidslivet.

 

Hva lærer du?

  • Du kan tilegne deg, ordne og systematisere kunnskap for å besvare en historisk problemstilling
  • Plassere historiske hendelser i de epokene de hører hjemme - og redegjøre for grensene mellom epokene
  • Trekke sammenhenger mellom norsk, europeisk og verdens historie
  • Gjøre rede for hva vitenskapelig kildekritikk innebærer
  • Forklare hvilke trekk ved kildene som får historikerne til å vurdere noen kilder som bedre enn andre. Vise hva som skiller faghistorie fra annen historieskriving
  • Uttrykke deg faghistorisk både muntlig og skriftlig
  • Skrive faghistoriske arbeider av et visst omfang på egen hånd
  • Samarbeide faglig med andre

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i historie

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

201481