× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Historie, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du interessert i samfunnet rundt deg? Ønsker du å utvide din forståelse av norske, europeiske og globale forhold og hvordan de har utviklet seg over tid? Årsstudiet i historie gir deg oversikt over historiske endringsprosesser og hvordan de kan forklares.

 

Historie er ikke et fag som setter deg i stand til å bygge tunneler, styre satellitter eller kurere sykdom, men historisk kunnskap kan gjøre deg litt klokere.

 

Årsstudiet kan være din inngang til bachelor- eller masterstudier i historie, eller det kan inngå i andre samfunnsvitenskapelige eller humanistiske studier.

 

Hva lærer du?

Studiet skal gi deg grunnleggende oversikt både over verdenshistorien og norgeshistorien fram til vår egen tid. Videre skal det gi innsikt i og forståelse for økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt. Norsk og europeisk historie står sentralt i studiet, men det legges også vekt på å få fram utviklingstrekk og drivkrefter i andre, ikke-europeiske land.

 

I tillegg til å gi deg kunnskaper, hjelper historiestudiet deg til å utvikle analytiske evner og kompetanse innen skriftlig formidling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Historie årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

201179