× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Helse- og sosialinformatikk, erfaringsbasert masterprogram, deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Programmet gir deg god forståelse for vekselvirkningen mellom informasjonssystemer og organisasjon, spesielt rettet mot virksomheter innenfor helsesektoren. Du lærer om tema som teknologiforståelse, systemutvikling, prosjektstyring og evaluering, IKT, ledelse og organisasjon.

Masterstudiet er erfaringsbasert, og har nettbasert undervisning med enkelte samlinger i Grimstad.

Hva lærer du?
Programmet vil gi deg grunnlag for å behandle og analysere informasjon i helse- og sosialsektoren. Du lærer også å vurdere muligheter og begrensninger ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sektoren. En sentral målsetting er at studentene skal lære å gå aktivt inn ved utvikling, planlegging, implementering og evaluering av informasjonssystemer.

Opptakskrav

Bachelorgrad samt minimum to års relevant praksis etter fullført utdanning. Aktuelle søkergrupper er for eksempel sykepleiere, radiografer, leger, vernepleiere, barnevernspedagoger, bioingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionomer og tannleger. Se utfyllende regler på uia.no/helsesosIKT.

Kvalifikasjon/tittel

Master i helse- og sosialinformatikk

Tilbys ved:

  • Grimstad