× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2-årig masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Ønsker du å undervise i grunnskolen og ønsker faglig fordypning på masternivå, kan denne utdanningen være aktuell for deg.

Masterprogrammet kan tas som et toårig påbyggingsstudium for deg som allerede har studert en lærerutdanning innrettet mot undervisning i grunnskolens trinn 5-10. Hos oss har du mulighet til faglig fordypning i engelsk, kroppsøving, matematikk, norsk eller religion, livssyn og etikk med utdanningen rettet mot trinnene 5-10. Det tas forbehold om endringer i fagtilbudet.

Studiet har siste opptak høsten 2019.

Hva lærer du?
Masterstudiet gir deg den solide faglige kompetansen du trenger for å være lærer i grunnskolen. I de siste to årene av det femårige løpet/påbyggingsstudiet får du muligheten til å fordype deg i faget du har valgt, og en ytterligere fordypning i fagdidaktikk. Studiet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir grundig faglig og didaktisk kompetanse.

Opptakskrav

a) For deg med GLU-bakgrunn: fullført og bestått de tre første studieårene, herunder 60 studiepoeng i Pedagogikk og elevkunnskap og 60 studiepoeng i det faget du skal studere på masternivå, samt gjennomført 17 uker praksis.

b) Fullført allmennlærerutdanning: minst 60 studiepoeng i masterfaget.

c) Annen lærerbakgrunn: individuell vurdering. Minst 60 studiepoeng i masterfaget og minst 30 studiepoeng pedagogikk.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for både masterfaget og Pedagogikk og elevkunnskap/Pedagogikk på C eller bedre.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/GLU5-10master.

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Kvalifikasjon/tittel

Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Tilbys ved:

  • Kristiansand