× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Friluftsliv, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Hvis du er interessert i å lære mer om friluftsliv, bør du velge dette årsstudiet. I studiet får du anledning til å bruke ett år til å fordype deg i friluftsliv med fokus på norske tradisjoner for friluftsliv, gjennom både praktiske og teoretiske emner. Studiet inneholder blant annet turledelse i ulike typer natur- og kulturlandskap, veiledning i natur-, kultur-, og næringslandskap og formidling av kunnskap om kultur, næring, zoologi, botanikk og geologi.

Hva lærer du?
I løpet av studiet vil du lære om blant annet friluftslivstradisjon, norsk kulturarv, ulike brukerkategorier, samt lover og forskrifter for naturforvaltning. I tillegg vil du få praktisk kompetanse innen planlegging og gjennomføring av turer i ulike miljøer, og ulike årstider, samt kompetanse til å lede og veilede ulike grupper i ulike friluftsaktiviteter.

 

En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer. All praktisk undervisning er obligatorisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre opplysninger:
Ved opptak må du legge frem politiattest.

Du må være i god fysisk form, kunne svømme og ha basisferdigheter på ski. Det anbefales også at du mestrer livredning.

Kvalifikasjon/tittel

Friluftsliv årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.30 (primær)
46.40 (ordinær)

Studieplasser

16

Søknadskode (SO)

201172