× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fornybar energi, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Kappløpet om å finne de beste energiløsningene er i full gang. Energibransjen står overfor store utfordringer og investeringsbehov. Du kan bli med å virkeliggjøre visjonen om et energinøytralt Europa. I møte med konjunktursvingninger vil konkurransedyktige bedrifter etterspørre mer kompetanse. Med en masterutdanning vil du stå sterkere overfor endringer i arbeidsmarkedet. Vårt studium er internasjonalt rettet, og studenter kan bli engasjert i pågående forskningsprosjekter.

Hva lærer du?

Studiets styrke er den store bredden sammen med mulighetene for å fordype seg i det du finner mest interessant. Masterprogrammet i fornybar energi gir deg en grundig innføring i de viktigste formene for fornybar energi på global basis. Du lærer blant annet å:

  • evaluere, utvikle, ta i bruk og styre ny fossilfri teknologi i både eksisterende og nye energiapplikasjoner og systemer
  • designe, modellere og simulere elektriske og elektromekaniske komponenter og systemer, spesielt med hensyn til motorer og motordrifter for mange formål innenfor produksjon, automatisering og offshoreanvendelser
  • arbeide med prosjekt i gruppe, løse avanserte forskningsoppgaver og bruke engelsk som arbeidsspråk

Opptakskrav

Bestått treårig ingeniørutdanning i mekatronikk, maskin, elektro, fornybar energi eller tilsvarende utdanning. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/fornybar- master.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi - sivilingeniør - Fornybar energi

Tilbys ved:

  • Grimstad