× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Forkurs for ingeniørutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Forkurs

Semester

2

Om studiet

Ønsker du å bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning?

Studenter på forkurset får tett oppfølging av lærere i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen.

Bestått forkurs kvalifiserer for å søke opptak til alle ingeniørutdanningene i Norge. Når studenter som har bestått alle fagene i forkurset søker en ingeniørutdanning, vurderes de i en egen forkurskvote. Opptakskravene for denne kvoten har tradisjonelt vært lavere enn andre opptaksveier for ingeniørutdannning.

UiA tilbyr ettårig forkurs for ingeniørutdanning både i Grimstad og Kristiansand.

Arbeidsmengden tilsvarer 100 prosent av fulltidsstudium

Opptakskrav

  1. Vg1 og Vg2 (grunnkurs og VK1) fra andre studieretninger i videregående skole (yrkesfag).
  2. Generell studiekompetanse, uten den nødvendige kompetansen i matematikk og fysikk.
  3. Grunnskole og minst 5 års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis).
  4. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere norsk med min. norsk prøve nivå B1 på alle delprøver (tidligere Norsk språkprøve 3 skriftlig og muntlig).

 

Kvalifikasjon/tittel

Forkurs for ingeniørutdanning

Tilbys ved:

  • Grimstad

Lignende utdanninger