× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Forkurs for ingeniørutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Forkurs

Semester

2

Om studiet

Ønsker du å bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning?

Studenter på forkurset får tett oppfølging av lærere i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen.

Bestått forkurs kvalifiserer for å søke opptak til alle ingeniørutdanningene i Norge. Når studenter som har bestått alle fagene i forkurset søker en ingeniørutdanning, vurderes de i en egen forkurskvote. Opptakskravene for denne kvoten har tradisjonelt vært lavere enn andre opptaksveier for ingeniørutdannning.

Arbeidsmengden tilsvarer 100 prosent av fulltidsstudium

Opptakskrav

Opptaksgruppe I til forkurset:

Enten: avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve eller oppnådd yrkeskompetanse

Eller fullført og bestått Vg1 og Vg2 ( GK og VK1) fra andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende retning (allmennfaglig studieretning) eller tilsvarende realkompetanse.

Opptaksgruppe II til forkurset:

Bestått grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år.

Opptaksgruppe III til forkurset:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Søkere med generell studiekompetanse anbefales å søke opptak til Realfagskurset som er tilpasset søkere med denne bakgrunnen.

For søkere med utdanning fra land utenom Norden kreves det bestått norskprøve med minimum nivå B1 på alle delprøver (tidligere norskprøve 3 skriftlig og muntlig). Studenter som skal repetere forkurset og følge undervisning på nytt må søke nytt opptak.

 

Kvalifikasjon/tittel

Forkurs for ingeniørutdanning

Tilbys ved:

  • Grimstad

Lignende utdanninger