× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Folkehelsearbeid, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Er du interessert i å forstå hvilke faktorer som fremmer helse og trivsel i befolkningen? Bachelorprogrammet i folkehelsearbeid fokuserer på forebyggende og helsefremmende arbeid. I løpet av studiet vil du få en bred og tverrfaglig forståelse av helse, og hvordan grunnlaget for god helse først og fremst legges utenfor helsetjenesten.

Hva lærer du?
Studiet gir deg kunnskap om sentrale folkehelseutfordringer og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Du lærer om tiltak for å fremme en aktiv livsstil, et helsemessig godt kosthold og god psykisk helse og hvilke faktorer som er med på å legge til rette for god helseatferd i samfunnet. Viktige arenaer for folkehelsearbeid i samfunnet vektlegges. Du vil få kompetanse innenfor kommunikasjon og hvordan du kan motivere til endring av helseatferd. I tillegg gir studiet deg kompetanse i plan- og prosjektarbeid, og du tilegner deg erfaringer med helsefremmende arbeid gjennom praksisstudier. I løpet av studiet vil du opparbeide deg metodiske og analytiske ferdigheter. Du vil også lære å utarbeide og gjennomføre et selvstendig skriftlig arbeid i form av en bacheloroppgave.

I studiet inngår også et breddefag. Du kan velge mellom årsstudier i idrett, friluftsliv, ernæring, mat og kultur eller utviklingsstudiet. Du kan velge andre årsstudier eller emnesamlinger etter nærmere avtale. Du har også mulighet til å dra på internasjonal utveksling.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i folkehelsearbeid

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

39.70 (primær)
48.00 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201203