× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Filmvitenskap og filmproduksjon, påbyggingsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Er du interessert i det å fortelle gjennom film? I påbyggingsstudiet i filmvitenskap og filmproduksjon lærer du mer om filmteori, det å forstå film og de teknikker som kan brukes for å fortelle noe. Kunne du tenke deg å lære mer om å produsere film, fra planlegging og skriving til kamerabruk og redigering? Dette studiet kombinerer begge disse sidene ved film, både det teoretiske og det praktiske.

Hva lærer du?
Du utvikler deg som audiovisuell forteller, du får filmanalytisk forståelse, innsikt i aktuell og sentral filmteori og oversikt over filmsjangre og sjangerutvikling. Videre får du erfaring med filmproduksjon, fra idé til ferdig produkt, gjennom å produsere en kortfilm og bygge på det du lærer i studiet.

Opptakskrav

Årsstudium i litteratur, film og teater eller minimum 30 studiepoeng fra medie- og kommunikasjonsfag. Søkerne må ha praktisk videokunnskap. Plasser på studiet tildeles etter at interne søkere har fått plass.

Kvalifikasjon/tittel

Filmvitenskap og filmproduksjon, påbyggingsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand