× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Har du lyst til å undervise i musikk og samtidig være utøver? Hos oss kan du ta en faglærerutdanning som i tillegg til å kvalifisere for utøvende virksomhet og videre utøvende studier, gir deg mulighet til å jobbe i skolen, i kulturskoler og i det frivillige musikklivet.

Ditt hovedinstrument, samspill, musikkteknologi og komponering/arrangering står sentralt i studiet, i tillegg til kompetanse innenfor undervisning og veiledning på musikkfeltet. Vi ser en økende etterspørsel etter lærere med laptop som hovedinstrument. Derfor tar vi nå opp på laptop også på faglærerutdanningen. Vi tilbyr også laptop som biinstrument.

Gjennom praksisarbeidet får du nyttig erfaring i å utvikle prosjekter som både kan brukes i undervisning og utøving. Utdanningen passer for deg som vil ha flere ben å stå på, og som senere ønsker muligheten til å satse på både en karriere som musikkpedagog og egen utøvende virksomhet.

Studieprogrammet tilbys kun med spesialiseringen rytmisk musikk.

Hva lærer du?

  • Du får utvikle dine tekniske ferdigheter som musiker og instrumentalist under veiledning.
  • Du lærer å formidle og uttrykke deg på ditt hovedinstrument, både som solist og i samspill med andre musikere.
  • Du lærer å gjennomføre og legge til rette for musikkundervisning og veiledning av barn og unge.
  • Du behersker innstudering, fremføring og formidling av et repertoar som er relevant for ditt instrument.
  • Du får kunnskap og innsikt i å arbeide tverrfaglig.
  • Fullført studium gir deg graden bachelor - faglærer i musikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer) og bestått opptaksprøve (finner sted i uke 10). Informasjon om musikkopptaket på uia.no/musikkopptak.

Anbefalte forkunnskaper:
Det kreves meget gode ferdigheter i hovedinstrument og grunnleggende ferdigheter på piano. Det forutsettes også at du har godt gehør og kunnskaper i musikkteori samt at du er allment musikalsk orientert.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - faglærer i musikk