× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Executive Master of Business Administration favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

8

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
MBA - Executive Master of Business Administration er en fleksibel utdanning som passer for deg som har noen års praksis fra næringslivet, og som ønsker en karriereutviklende og karrierefremmende utdanning i ledelse på toppen av din bachelorutdanning.

MBA-studiet er erfaringsbasert og gjennom dette stimuleres det til en vekselvirkning mellom forskningsbasert kunnskap og egne erfaringer. Studiet er skreddersydd for ledere eller fremtidige ledere i næringslivet.

Du kan velge å ta enkeltkurs eller hele mastergraden (90 sp). Du kan også søke om å få innpasset tidligere utdanning som del av din grad.

 

Hva lærer du?

Gjennomført studium gir deg

- generell kompetanse til (å):

 • identifisere og analysere viktige internasjonale dimensjoner knyttet til sentrale tema i programmet
 • identifisere og analysere nye ideer, konsepter og/eller produkter
 • etisk og kritisk tenkning, muntlig og skriftlig formidlings- og samarbeidsevne mv.

 

- inngående kunnskap om:

 • endringsledelse, innovasjon og kommersialisering
 • økonomistyring og økonomiske beregninger i beslutningsprosesser
 • ulike strategiske tilnærminger til forretningsutvikling

 

- ferdigheter knyttet til:

 • organisering og ledelse av komplekse og sammensatte organisasjoner
 • gjennomføring av strategiske prosesser og forretningsutvikling
 • anvendelse av relevante metoder for faglig arbeid
 • gjennomføring av selvstendig analysearbeid/FoU-prosjekt
 • analyser av økonomiske og administrative problemstillinger

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet på uia.no.

Studiet har opptak både høst og vår.

Kvalifikasjon/tittel

Executive Master of Business Administration

Tilbys ved:

 • Kristiansand