× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ernæring, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette er studiet for deg som er interessert i mat, kosthold og ernæring, og ønsker å forstå sammenhengen mellom kosthold og helse. Det er store utfordringer knyttet til kosthold og ernæring i dagens samfunn, og det er derfor viktig med personer med kompetanse på dette område.

 

Gjennom studiet vil du få bred kompetanse innenfor ernæring og ernæringsarbeid i samfunnet og lære om forskning og forskningsmetoder i ernæring. Studiehverdagen vil bestå av varierte undervisningsformer i både laboratorier, kjøkken og auditorier. Du vil også ha mulighet for å velge emner som omfatter praksis, for eksempel å starte din egen bedrift.

 

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du få kunnskap og ferdigheter innenfor grunnleggende ernæring, matvarekunnskap, praktisk matlaging, samfunnsernæring og bærekraftig kosthold. I tillegg studerer du realfagsemner som kjemi, biokjemi, fysiologi og ernæringsfysiologi.

 

Gjennom studiet vil du få kompetanse til å gi kunnskapsbasert veiledning og råd om helsefremmende og forebyggende kosthold. Samtidig vil du ha tilegnet deg kunnskap om politiske, nasjonale, globale og miljømessige utfordringer knyttet til mat og kosthold.

Opptakskrav

For å tas opp på bachelorprogrammet i ernæring kreves generell studiekompetanse i tillegg til MEROD-krav. Dette innebærer Matematikk R1 eller S1 og S2, fysikk 1 og kjemi 1 + kjemi 2.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ernæring, mat og kultur

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

201864

Lignende utdanninger