× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Engelsk, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Engelsk er det dominerende språket i verden i dag. Derfor er gode ferdigheter i engelsk viktig. Engelsk åpner mulighetene for arbeid og samarbeidsprosjekter med næringsliv, universiteter og offentlige virksomheter over hele verden.

Bachelorstudiet ved UiA gir en bred innføring i språklige emner og litteratur- og kulturhistorie fra Storbritannia og USA. Deretter kan du velge om du vil fordype deg i et språklig eller litterært emne. Vi legger vekt på variert undervisning og oppfordrer studentene til å bidra med kritiske og selvstendige vurderinger. Første semester tilbyr vi et studieopphold i York.

I breddeenheten (60 sp) velger du et faglig innhold som skal supplere engelskfaget. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet.

Utveksling

Når du studerer språk er det viktig med opphold i landet hvor språket snakkes. Du kan oppholde deg inntil ett år i utlandet.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg kunnskap om engelsk språk, litteratur og kultur.
  • Du oppøver dine ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk.
  • Du får trening i å vurdere litterære verker og å forstå den kulturelle konteksten de ble skrevet i.
  • Du får innsikt i hvordan de store engelskspråklige kulturer har utviklet seg.
  • Du tilegner deg teoretiske redskaper til å forstå litteratur, kultur og språk.
  • Du får trening i kritisk refleksjon og selvstendig arbeid med stoffet.
  • Du lærer å samarbeide faglig med andre.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:
Solide engelskkunnskaper utover minstekravet (Vg1) i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i engelsk

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

201887