× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master Programme favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Programmet er et felles nordisk masterprogram som passer for deg som ønsker en sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i matematikk med tanke på undervisningsstillinger. Du må i tillegg være interessert i å reise til en av våre samarbeidspartnere i Norden:

  • Danmarks pedagogiske universitetsskole, Aarhus Universitet, Campus København
  • Universitetet i København, Danmark

Minimum 40 sp må tas ved et annet universitet. Ved Universitetet i København må det tas minimum 60 sp.

Hva lærer du?
Gjennom studiet utvikler du avanserte kunnskaper om sentrale problemstillinger og metoder innenfor matematikk og matematikkdidaktikk. Du lærer å anvende teoretiske og praktiske kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk i praksisfeltet, og å utvikle egne ideer og utarbeide forskningsbaserte analyser av problemer i matematikkdidaktikk. Etter endt studium kan du formidle forskningsresultater, analysere og forholde deg aktivt til faglige, sosiale og etiske spørsmål som oppstår i læringssituasjoner i matematikk.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i matematikk eller en lærerutdanning som inneholder et minimum av enten 60 studiepoeng matematikk eller 60 studiepoeng pedagogikk kombinert med 30 studiepeong matematikk. Tilsvarende bachelorgrader kan også vurderes for opptak. Studentene må oppfylle opptakskravene til det universitetet de søker opptak gjennom.

Kvalifikasjon/tittel

Master i matematikkdidaktikk

Tilbys ved:

  • Kristiansand