× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Den nasjonale rektorutdanningen favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

30

Semester

3

Om studiet

Den nasjonale rektorutdanningen er Utdanningsdirektoratets satsing på et nasjonalt lederopplæringstilbud for landets rektorer og skoleledere.

Rektorutdanningen bygger på fem kompetanseområdet, hvor det første; forholdet til lederrollen er et grunnleggende fundament for de fire andre. Utdanningen bygger videre på kompetanseområder innenfor elevenes læringsprosesser, styring og administrasjon, samarbeid og organisasjonsbygging, og utvikling og endring i organisasjonen. Studiet vektlegger i tillegg å gi ferdigheter i å benytte ledelses- og styringsverktøy for å utøve lederskap, samt ferdigheter for å kunne anvende, tolke og presentere forskningsbasert kunnskap innenfor programmets fagområde

.
Utdanningen gis som et forsknings- og erfaringsbasert studium hvor studentene kobles til pågående nasjonal og internasjonal forskning. Studiet gis i samarbeid mellom UiA og internasjonale samarbeidspartnere i universitets- og høyskolesektoren, privat næringsliv, selvstendig næringsdrivende og aktuelle aktører i skolesektoren.

Tilbys ved:

  • Kristiansand