× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Comparative Educational Studies favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Studiet er for deg med interesse for internasjonal og komparativ pedagogikk. Studiet gir deg kunnskap om det norske utdanningssystemet og kunnskap om norske og globale trender innenfor utdanning.

Videre vil studiet gi deg analytiske ferdigheter i komparativ pedagogikk, samt forståelse for og kjennskap til andre kulturer og utdanningssystemer.

Hva lærer du?

Du får innsikt i norsk utdanningssystem (i førskole og på ulike skoletrinn) og du lærer å sammenligne skolesystemet med tilsvarende utdanning i andre land.

Målet er at du skal bli internasjonalt bevisst i utdanningsspørsmål, ha basiskunnskap når det gjelder forskningsmetoder, forskjeller og likheter mellom norsk og utenlandsk utdanning og bli bevisstgjort når det gjelder integrering og inklusjon av spesielle grupper.

Undervisningen er på engelsk og du må derfor ha gode engelskkunnskaper.

Opptakskrav

To år av en lærerutdanning eller minst ett år pedagogikk på bachelornivå.

 

Dette studiet har krav til politiattest.

Kvalifikasjon/tittel

Comparative Educational Studies

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Lignende utdanninger