× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Biologi, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet biologi, og tilsvarer 1. studieår av bachelorprogrammet i biologi.

Biologi handler om å studere livet – i et naturvitenskapelig perspektiv. Hvordan oppstår, utvikles og påvirkes alt som lever på jorden?

Biologi passer for deg som er interessert i det som skjer i naturen – både i et stort og mikroskopisk perspektiv. Biologi handler om planter, dyr, matproduksjon, gener, celler og miljø.

Hva lærer du?

Årsstudiet gir deg en innføring i grunnleggende biologi. For tiden består studiet av emner i cellebiologi med genetikk, human fysiologi og anatomi, introduksjon til biologien, evolusjonsbiologi, botanikk og zoologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

(Reform 94: Ett av fagene 2MX, 2MY eller 3MZ og ett av fagene (eller fagkombinasjonen) 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, (2KJ+3BT) eller 2BI+3BT.

Anbefalte forkunnskaper

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende Biologi 2 og Kjemi 1.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudiet i biologi

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

18

Søknadskode (SO)

201184

Lignende utdanninger