× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Hvis du ønsker deg en spennende arbeidshverdag der ingen dager er like, hvis du er opptatt av barns utvikling og oppvekstmiljø og ønsker deg en lederjobb, da er barnehagelærerutdanningen noe for deg. Du kan bidra til at barnehagehverdagen blir en positiv, kreativ, utviklende og trygg start på livet for barna.

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer deg for pedagogisk arbeid i barnehage, og studiet erstatter den tidligere førskolelærerutdanningen. Barnehagelærerutdanningen består av seks kunnskapsområder. I tillegg til kunnskapsområdene, vil du få mulighet til å velge mellom flere spennende fordypninger i studiet, der du kan ta utgangspunkt i dine egne interesser.

Studiet har krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen og 100 % tilstedeværelse i praksis.

Hva lærer du?
Studiet gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø. Gjennom veiledet praksis i våre partnerbarnehager får du innsikt i og erfaring med de oppgavene du som barnehagelærer vil møte i yrket.

 

I tillegg vil du få god innføring i temaer som blant annet omhandler ledelse, lek, læring, danning og profesjonsetikk, gjennom de seks kunnskapsområdene studiet er bygget opp av:

 

  • Barns utvikling, lek og læring
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Språk, tekst og matematikk
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, helse og bevegelse
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - barnehagelærerutdanning

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

33.90 (primær)
41.50 (ordinær)

Studieplasser

140

Søknadskode (SO)

201130