× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

8

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Her får du en fin mulighet til å kombinere studier og arbeid.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er tilrettelagt for fagarbeidere og assistenter i barnehage og legger opp til at du er i arbeid gjennom hele studietiden. Du tar med deg din egen yrkeserfaring og bruker den aktivt i studiet, og arbeidsplassen din blir en viktig læringsarena. Studiet er en deltidsutdanning og går over fire år, og det er mulig å arbeide opptil 60 prosent stilling. Utdanningen fører til graden bachelor barnehagelærer.

Studiet har en distriktsvennlig profil, der det er lagt opp til seks-åtte samlinger i året på campus, og nettundervisning/fjernundervisning de ukene studentene ikke er på campus. Noe av fjernundervisningen organiseres i studiegrupper ute i barnehagene. Det legges opp til et nært samarbeid mellom universitetet og barnehageeier. Du får en mentor/veileder i egen barnehage, og barnehagen må forplikte seg på å følge deg opp gjennom studietiden.

 

Hva lærer du?
Studiet gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø. Gjennom veiledet praksis i våre partnerbarnehager får du innsikt i og erfaring med de oppgavene du som barnehagelærer vil møte i yrket. Du vil blant annet få kunnskap om barnehageledelse i forhold til barn, ansatte og foreldre.

I barnehagelærerutdanningen er det stort fokus på lek, læring og kreativitet, noe som gjenspeiler seg i kunnskapsområdene:

 • Barns utvikling, lek og læring
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk
 • Språk, tekst og matematikk
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, helse og bevegelse
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • Minst to års relevant yrkespraksis
 • Dokumentert ansettelsesforhold i barnehage 40-60 % stilling gjennom hele studietiden
 • Forpliktende samarbeidsavtale mellom Universitetet i Agder og barnehageeier

 

Søkere rangeres som følger:

 1. Søkere bosatt i Agder og/eller tilsatt i barnehage i Agder
 2. Øvrige søkere

 

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - barnehagelærerutdanning

Tilbys ved:

 • Kristiansand