× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Anvendt filosofi, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Stiller du ofte spørsmål ved tingene rundt deg? Er du ofte interessert i å forstå en problemstilling bedre?

 

Filosofi er å stille de store spørsmålene og reflektere omkring virkelighet, kunnskap, argumentasjon og etiske valg. Anvendt filosofi er filosofi med særlig fokus på filosofiens anvendelsesmuligheter på konkrete praktiske og teoretiske problemstillinger.

 

Filosofi er spesielt anvendbart når det gjelder å klargjøre forutsetninger, begreper og argumentasjonsformer som ligger til grunn for ulike problemstillinger. Et bachelorstudium i anvendt filosofi gir deg muligheten for å tilegne deg en klarere, mer kritisk og dypere forståelse av relevante problemstillinger. Av spesiell interesse er fordypningsemner i for eksempel samfunnsetiske, økonomiske og religiøse problemstillinger.

 

Emnet Humanister i praksis (TFL201) gir en unik mulighet til å anvende kunnskap i arbeidslivet.

 

Hva lærer du?

  • Evne til å formulere en problemstilling, klargjøre dens begrepsbruk og forutsetninger og følge den opp gjennom videre filosofisk utforskning
  • Bred kunnskap om temaer som er sentrale innenfor filosofifaget
  • Kunnskap om metoder og teorier som er viktige for dette fagfeltet
  • Evne til å bruke filosofisk litteratur for å belyse faginterne, fageksterne og generelle samfunnsmessige problemstillinger
  • Å kunne arbeide selvstendig og reflektere analytisk, kritisk og systematisk over faglige spørsmål, over egen faglig utvikling og faglig anvendelse på andre og nye områder
  • Å kunne delta i faglige diskusjoner innenfor filosofi, og kunne anvende sin filosofiske kunnskap og metoder i andre faglige og samfunnsmessige diskusjoner

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i filosofi

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201479

Lignende utdanninger