× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sveiseteknikk, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen TIP (teknikk og industriell produksjon).

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2018

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i sveiseteknikk gir deg opplæring i norsk, europeisk og internasjonal sveisetekniker.

Fordypningen gir deg kompetanse i nasjonale og internasjonale standarder og regelverk. 

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i sveisebedrifter eller jobber innen sveiseinspeksjon, planlegging, kontroll, innkjøp og materialstyring, konstruksjon og utdanning.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på vigo.no For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no