× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Grovfôrbasert husdyrprod., nettbasert favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen Landbruksfag og husdyrproduksjon.

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøtta

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket gir deg opplæring i driftsledelse og økonomi, planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite,  samt melkeproduksjon og kjøttproduksjon på storfe og saueproduksjon. 

Fordypningen gir deg kompetanse i forvaltning og utvikling av landbruksforetak med husdyrproduksjon som basisnæring.

Utdanningen kvalifiserer til jobb som agrotekniker i grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket.

Opptakskrav

Fullført og bestått utdanning fra naturbruksprogrammet (unntatt fiske og fangst, akvakultur, skogbruk, hest, anleggsgartner- og idrettsanleggsfag og reindrift), evt. tilsvarende realkompetanse –minimum 5 års relevant praksis.

 

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.