× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Olje- og gassbehandling, heltid favoritt ikon

Fagskole
Olje- og gassbehandling er en fordypning som omfatter hele produksjonsprosessen offshore og gassbehandling på land.

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Arbeidet innebærer overvåkning av prosessen ved skjermbaserte systemer, kontrollpanel og ansvar for drift av prosessutstyr der handlinger får konsekvenser for eksportproduktenes kvalitet og prosessutstyrets integritet. Dette vil igjen få innvirkning på sikkerhet, ytre miljø og økonomi.

Første del av studiet består av grunnleggende petroleumsrelaterte tema, samt realfag og yrkesrettet kommunikasjon. Studentene vil også få opplæring innen ledelse, markedsføring og økonomistyring. Siste del av studiet består av fordypninger innen olje og gassbehandling, samt interessante, lokalt tilpassede valgfag. Siste halvår skal det skrives et hovedprosjekt innen olje og gassbehandling.

Opptaksinformasjon

 

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.