× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

VGS Naturfag favoritt ikon

Annen utdanning
Naturfag på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Kurset følger læreplanen til kunnskapsløftet og dekker følgende emner:

1 Forskning: Planlegging av forsøk, datasimulering, måleusikkerhet og feilkilder, vurdering av observasjoner

2. Bærekraftig utvikling Økosystemene i endring, populasjonsutvikling, forbruksvalg og miljø, globale interessekonflikter, globale miljøutfordringer, naturforvaltning og urfolk

3. Ernæring og helse Næringsstoffer, mineraler, sporstoffer og salter, påvisning av næringsstoffer, fordøyelsen, kosmetiske produkter, næringsstoffer og helse

4. Stråling og radioaktivitet Nordlyset, sola og ozonlaget, drivhuseffekten, radioaktivitet og ioniserende stråling stråling fra verdensrommet

5. Energi for framtiden Solenergi, varmepumper, redoksreaksjoner, batteri og brenselceller, biommase som energi, hydrogen som energi

6. Bioteknologi Gener, krysning og genmodifisering, medisinsk bruk av bioteknologi, etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Læringsmål

Etter kurset skal du være forberedt til å gå opp til eksamen i Naturfag VG1 (se lenke til læreplan)

Tilbys ved:

  • Skien