× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

VGS Matematikk 1P+2P favoritt ikon

Annen utdanning
Matematikk 1+2P er ett av de seks minstekravfagene som gir studiekompetanse. Matematikk 1+2P er praktisk rettet.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Kurset følger læreplanen til Kunnskapsløftet og dekker følgende hovedemner:

Tall og algebra i praksis

Geometri

Sannsynlighetsberegning

Funksjoner

Se læreplan for nærmere beskrivelse av delemner og kompetansemål.

Læringsmål

Dette kurset forbereder deg til to skriftlige eksamener:  Matematikk 1P og Matematikk 2P.

Tilbys ved:

  • Tønsberg