× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Veiledning og coaching, emne 3 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Veiledning og coaching som kompetanseutvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Den lærende organisasjon og arbeidsplassen som læringsarena.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Om studiet

Emnet har hovedfokus på veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser. Det legges vekt på videreutvikling av kompetanse som veileder og coach på ulike arenaer og for ulike målgrupper
.

Veiledning og coaching som kompetanseutvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå, på ulike arenaer og med ulike målgrupper.

Myndigjøring, makt, mestring og empowerment

Den lærende organisasjonen og arbeidsplassen som læringsarena.

Veiledning og coaching i endrings- og utviklingsprosesser.

Suksessfaktorer i endrings- og utviklingsarbeid.

Kontekstuelle og kulturelle forhold i endrings- og utviklingsarbeid.

Makt- og motprosesser i  endrings- og utviklingsarbeid

Forankrings- og nettverksarbeid

Vitenskapsteori, forskningsmetode knyttet opp mot utviklingsarbeid.

Les mer her.

 

 

Læringsutbytte

Kvalifisere for veiledning og/eller coaching på ulike arenaer og  på organisasjonsnivå. Dette innebærer blant annet å fremme kunnskapsutvikling og legge til rette for utviklingsarbeid i praksis i privat og offentlig virksomhet.

Tilbys ved:

  • Drammen