× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Veiledning og coaching, emne 1 + 2, Sandefjord/Skien h19/v20 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet veiledning og coaching er begrunnet i behov for utvidet veilederkompetanse i yrker der veiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Om studiet

Innholdet i studiet veksler mellom teoretiske innføringer, diskusjoner, praktiske øvelser og refleksjoner over gjennomføring av veiledning og coaching generelt og egen rolle som veileder og coach spesielt. Etiske refleksjoner er gjennomgående i hele studiet.

Emne 1 – 15 sp. Grunnleggende kompetanse i veiledning og coaching (VCOO7100)

Emnet består av generell grunnlagskunnskap i veiledning og coaching. Innholdet i emnet er utvikling av både filosofisk, etisk, psykologisk og pedagogisk grunnlag for veiledning og coaching. Rollen som veileder og/eller coach handler om både det å være relasjonsbygger og prosessleder. I tillegg fokuseres faser i og organisering av veilednings- og coachingprosesser, med bl.a systematikk og struktur i prosessene.

Emne 2 – 15 sp. Veiledning og coaching i grupper (VCOO7200)

Emnet omhandler veiledning og coaching i grupper. Innholdet i emnet er planlegging, gjennomføring og vurdering av veilednings- og coachingprosesser i grupper, metoder og modeller i veiledning og coaching og gruppen som læringsarena. Fokus rettes også mot samspillsprosesser, konflikter og motstand i veiledning og coaching.

Etter å ha fullført og bestått Veiledning og coaching, emne 1+2 kan du fortsette på emne 3,  Veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser.

Les programplan her.

 

Læringsutbytte

Studiet skal bidra til utvikling av handlingskompetanse som veileder og/eller coach. Denne kompetansen skal omfatte kunnskap om grunnlag for å planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og reflektere over veiledning og coaching i en-til-en situasjoner og i grupper.

 

Tilbys ved:

  • Sandefjord