× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Spesialpedagogikk for assistenter i barnehage, sfo og skole favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset i Spesialpedagogiske emner passer for deg som har erfaring med barn og har behov for spesialpedagogiske grunnkunnskaper i ditt daglige arbeid.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer knyttet til integrering i skole/SFO/barnehage.

Hva er spesialpedagogikk

Hvordan lærer barn

Barn og språk - språk og talevansker

Hvordan møte det utfordrende barnet

Å jobbe med barn som har utviklingshemminger, sansevansker eller bevegelsesvansker

Mobbing i barnehage og skole

Barn og psykisk helse

Minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

 

Læringsmål

Kurset tar sikte på å kvalifisere personer som jobber/vil jobbe med barn/enkeltelever med funksjonshemminger ved å gi dem innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer funksjonshemminger, knyttet til integrering i skole/SFO/barnehage.

Tilbys ved:

  • Hønefoss