× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samarbeid og ledelse på flerkulturelle arbeidsplasser favoritt ikon

Annen utdanning
Du lærer om relasjonsledelse, hvordan bygge tillit til dine medarbeider og hvilke endringer skal til for å bli bedre i kommunikasjon og relasjonsbygging

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

-  Hva er "norsk" leder- o garbeidskultur og hvordan kan den oppleves i et flerkulturelt perspektiv?
- Geografiske, kulturelle kjennetegn og forskjeller
- Synlige og usynlige kulturelle likheter og ulikheter
- Snubletråder i et flerkulturelt landskap
- "Sannheter" og stereotyper - hvor fort dannes en oppfatning?
- Kommunikasjon og kultur - verbal og ikke verbal kommunikasjon
- Fra ord til handling- konkrete råd og tips
- Til refleksjon; dine forslag til et godt, flerkulturelt arbeidsmiljø

Læringsmål

I dette kurset lærer du om relasjonsledelse og relasjonsbygging, samt å bli bedre på kommunikasjon.

Tilbys ved:

  • Asker