× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Salgsmedarbeider intensivkurs - klasserom på nett favoritt ikon

Annen utdanning
Dette kurset er for deg som har lang erfaring med markedsføring, salgsmetoder og kommunikasjon innen salgsfaget, men ikke tatt fagbrev.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Dette lærer du

 

Kurset er delt opp i to hovedområder.

 

Salgsforberedelse

Du lærer hvordan du samler inn, tolker og bruker informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester. Hovedområdet omfatter:

 

lønnsomhetsvurderinger

prisfastsettelse og innkjøp

regelverk for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet

bruk av IKT-systemer.

 

Salg og oppfølging

Hovedområdet omfatter planlegging og gjennomføring av salg og mersalg  til ulike kundegrupper. Disse temaene inngår i hovedområdet:

 

penge- og dokumentbehandling

klage- og reklamasjonsbehandling

vurdering av salg

markedsføringsaktiviteter

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Læringsmål

Kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske prøven i salgsfafget jf. kompetansemålene fra læreplanen.

Lignende utdanninger