× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Renholder fagbrevkurs favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som vil jobbe med å planlegge og utøve profesjonelt renhold. Du lærer om kjemikalier og metoder til vedlikehold av overflater.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlige læreplaner for faget.

Faget er delt inn i 3 hovedområder.

Planlegging
Hovedområdet handler om bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter også bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser. Utvikling av renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder står sentralt. Risikovurdering og bruk av verneutstyr inngår.

Renhold
Hovedområdet handler om ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater inngår også. Valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder står sentralt. Videre inngår estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflater og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. Bruk av digitale verktøy for planlegging, informasjon og dokumentasjon inngår også.

Bransjelære
Hovedområdet handler om fagets historie og plass i samfunnet. Det omfatter også arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i Renholdsoperatørfaget jf. kompetansemålene i læreplanen

Tilbys ved:

  • Hønefoss