× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykisk helsearbeid - Drammen KVELD favoritt ikon

Fagskole
Deltidsstudium i Psykisk helsearbeid kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske lidelser innenfor helse-, oppvekst- og spesialisthelsetjenesten.

Om studiet

Utdanningen er delt i fem emner:

Felles grunnlagsmodul

Psykisk helsearbeid – forståelsen av psykisk helsearbeid

Teorier og arbeidsmåter innen psykisk helsearbeid

Relasjonskompetanse og psykososialt arbeid

Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Studenten er i praksis 50 dager i løpet av utdanningen. Praksis kan gjennomføres på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innen fagfeltet.

Fullført utdanning gir deg 60 fagskolepoeng.