× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Praktisk ledelse i hverdagen favoritt ikon

Annen utdanning

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Dette lærer du:

Lær deg hvordan du tar fatt på oppgaven som mellomleder. Her vil du få verktøyene som hjelper deg i den nye rollen.

Modul 1 Ledelse - Rolleforståelse

Introduksjon til lederutviklign

Verdier/adferdskrav

Lederen som rollemodell

Ansvar som ligger i lederrollen

Målstyring - sette mål og følge opp

Modul 2 Ledelse - kommunikasjon

Hvordan snakker vi sammen? Hva er god kommunikasjon? Hva er gode metoder for å skape engasjement og motivasjon?

Gode rutiner for effektiv møteledelse og tydelig kommunikasjon. Styre på mål, sikre oppfølgning og gjennomføring, samt gi annerkjennelse/evt. konsekvens

Samarbeid/team

Den vanskelige samtalen

Den flerkulturelle arbeidsplassen

Modul 3 Kundeservice og salg

Kundefokus - Internt og eksternt

Kvalitet

Servicefaktorer

"Min rolle som selger" - tilleggstjenester etc

Modul 4 HMS

Hvorfor HMS?

Kjennskap til viktige lover og forskriftel

Lederens ansvar for å sikre opplæring

HMS som et konkurransefortrinn

Modul 5 Økonomi

Praktisk økonomi

KPI - styring

Økonomiske begreper

Modul 6 Personal og arbeidsrett

Arbeidsrett  

Ansettelser og kontrakter, oppfølning og medarbeidersamtaler, sykefravær, personalsaker, avslutning av arbeidsforhold, arbeidstid

Dokumentasjonskrav

Gjennomføring

Du lærer gjennom forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver og caseløsninger. En variert undervisningsform sørger for at du får brukt din kunnskap og dermed forankrer din læring.

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg som vil ha kunnskap om lederrollen.

Lærer

Lærerne har god kjennskap til fagfeltet og knytter denne til erfaringer fra arbeidslivet.

Læringsmål

Etter endt kurs har du tilegnet deg kunnskap som gjør deg i stand til å utøve ledelse på mellomnivå.

Tilbys ved:

  • Sandefjord