× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Personalpsykologi H19 Asker favoritt ikon

Universitet og høgskole
Personalpsykologi er sentralt innen det arbeidspsykologiske feltet hvor fokus er på individet i organisasjonen og oppfølgingen av den enkelte som medarbeider.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Om studiet

I personalpsykologi skal studentene få en grunnleggende innføring i sentrale individuelle faktorer som påvirker individets atferd og prestasjon i en organisasjon, og aktuelle utfordringer som organisasjoner står overfor mht. personalledelse og utvikling av menneskelige ressurser i virksomheten. Faget kan inngå som en del av bachelorgraden Arbeids- og organisasjonspsykologi eller i generell psykologi. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng.

Det personalpsykologiske fagfelt og metodegrunnlag

Individuelle forhold som påvirker atferd i jobbsammenheng

Individet i organisasjonen

Organisasjonens håndtering av sine medarbeidere

Individet gjennom yrkeskarrieren 

Læringsutbytte

Gjennom studiet får du en grunnleggende innføring i sentrale personalpsykologiske emner, samt aktuelle utfordringer som organisasjoner står ovenfor i forhold til rekruttering, utvelging, evaluering, ivaretaking, utvikling og avvikling av arbeidstakere.

 

Tilbys ved:

  • Asker