× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Norsk favoritt ikon

Annen utdanning
Norsk er ett av de seks minstekravfagene til generell studiekompetanse.  Du lærer blant annet analyse av tekster, opplevelse, refleksjon og kritisk tenkning.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Kurset følger læreplanen til kunnskapsløftet og dekker følgende emner:

Muntlige tekster

Skriftlige tekster

Sammensatte tekster

Språk og kultur - lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold - gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk - beherske formverk og tekstbinding på bokmål og nynorsk - beskrive og vurdere egne lese- og skrivestrategier

Læringsmål

Etter kurset skal du være forberedt til å gå opp til muntlig og skriftlig eksamen i Norsk Vg3 (se lenke til læreplan)

Tilbys ved:

  • Sandefjord