× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Miljøarbeid innen rus - Tønsberg favoritt ikon

Fagskole
Studiet skal kvalifisere til arbeid med mennesker som har behov for pleie og omsorg innen rusproblematikk innenfor kommunal-, sosial- og spesialisthelsetjenesten.  

Om studiet

Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og går over 4 semester med undervisning en kveld i uka + enkelte dagsamlinger. Studiet gir 60 fagskolepoeng.
Eksamen
Hver modul avsluttes med en tverrfaglig prosjektoppgave. Hovedeksamen gjennomføres på slutten av 4.semester med muntlig, individuell høring.

Vi har begrenset antall plasser.
Du søker via vår nettside. I kommentarfeltet beskriver du din utdanning og praksis.Alle søknader blir behandlet av en inntakskomitè.
Utdanningen er delt i fem emner:
Felles grunnlagsmodul
Grunnlagstenkning og lovverk innen rusforebyggende arbeid og rusbehandling/miljøarbeid
Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid
Relasjonskompetanse og psykososialt arbeid
Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Studenten er i praksis 50 dager igjennom hele utdanningen. Praksis kan gjennomføres på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innen fagfeltet
Reglement
    Studieplan Miljøarbeid innen rus