× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Miljøarbeid innen rus - Drammen favoritt ikon

Fagskole
Studiet skal kvalifisere til arbeid med mennesker som har behov for pleie og omsorg innen rusproblematikk innenfor kommunal-, sosial- og spesialisthelsetjenesten.  

Om studiet

Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og går over 3 semester med undervisning en kveld i uka og enkelte dagsamlinger.

Studiet gir 60 fagskolepoeng.
Du søker via vår nettside. I kommentarfeltet beskriver du din relevante utdanning og praksis.Alle søknader blir behandlet av en inntakskomitè.
 

Utdanningen er delt i fem emner:
Felles grunnlagsmodul
Grunnlagstenkning og lovverk innen rusforebyggende arbeid og rusbehandling/miljøarbeid
Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid
Relasjonskompetanse og psykososialt arbeid
Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Studenten er i praksis 50 dager igjennom hele utdanningen. Praksis kan gjennomføres på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innen fagfeltet
Reglement
    Studieplan Miljøarbeid innen rus