× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Matematikk 1 P + 2 P H17/V18 favoritt ikon

Annen utdanning
Matematikk 1+2P er ett av de seks minstekravfagene som gir studiekompetanse. Matematikk 1+2P er praktisk rettet.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Tall og algebra i praksis
"    Potensregning og tall på standardform med positive og negative eksponenter og bruk av dette i praktiske sammenhenger
"    plassverdisystem
"    suksessive renteberegninger, eksponentiell vekstStatistikk
"    planlegging, gjennomføring  og vurdering av  statistiske undersøkelser
"    beregning av kumulativ frekvens,
"    finne og drøfte sentralmål og spredningsmål
"    representere data i tabeller og diagram og drøfte ulike dataframstillinger og hvilket inntrykk de kan gi
"    gruppere data og beregne sentralmål for et gruppert datamaterialeModellering
"    målinger i praktiske forsøk, formulere enn enkel matematisk modell på grunnlag av de observerte data,
"    bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og kor gyldig han er
"    bruk av matematikk i praktiske sammenhenger og vurdering av hva matematikk  kan , og ikke kan brukes til, i forbindelse med utredninger og beslutninger
 

Læringsmål

Dette kurset forbereder deg til to skriftlige eksamener:  Matematikk 1P og Matematikk 2P.

Tilbys ved:

  • Sandefjord