× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kreftomsorg og lindrende pleie favoritt ikon

Fagskole
Utdanning innen Kreftomsorg og lindrende pleie gir deg kunnskap om alvorlige sykdommer. Du vil også få opplæring i hvordan du skaper trygge relasjoner til pasienter og pårørende som er i en livskrise.  

Om studiet

Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og går over 3 semester med undervisning en kveld i uka og enkelte dagsamlinger.

For å søke må du ha fagbrev som helsefagarbeider eller være autorisert hjelpepleier, og ha 1 års praksis etter endt utdanning.

Du søker via vår nettside. I kommentarfeltet beskriver du din utdanning og praksis.

Alle søknader blir behandlet av en inntakskomitè.

Utdanningen er delt i fem emner:

Felles grunnlagsmodul

De vanligste kreftdiagnoser og behandlingsformer av disse

Rehabilitering og lindrende omsorg

Organisering, system og ledelse

Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Studenten er i praksis 50 dager i løpet av  utdanningen. Praksis kan gjennomføres på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innen fagfeltet.

Fullført utdanning gir deg 60 fagskolepoeng.