× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt favoritt ikon

Universitet og høgskole
Kurset er for deg som har lang erfaring innenfor kontor og administrasjon, men som ikke har tatt fagbrev.

Studienivå

Lågare nivå

Om studiet

Dette lærer du

 

Faget er delt i tre hovedområder

 

Kontorservice

 

Programfaget omfatter virksomhetens organisering. Disse temaene inngår:

 

servicetilbud, kundebehandling

personalforvaltning, kontoradministrative oppgaver

enklere saksbehandling

kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten

kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice

håndtering av endring og utvikling i organisasjonen

helse, miljø og sikkerhet

 

 

IKT-tjenester

Programfaget omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. Disse temaene inngår:

 

sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt

veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette

 

 

Økonomi

Programfaget omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Disse temaene inngår:

 

bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon

oppgaver relatert til innkjøp, budsjett, regnskap, lønn og personal

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.   

 

Læringsutbytte

Kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske prøven i kontor- og administrasjonsfaget jf. kompetansemålene fra læreplanen.

Tilbys ved:

  • Sandefjord