× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kontor- og administrasjonsmedarbeider favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med service, kontorstøtte, administrasjons- og saksbehandling.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlig læreplan for Kontor- og administrasjonsfaget Vg3. En del teori fra læreplan Vg2 Salg, service og sikkerhet vil også bli gjennomgått.Kontorservice
Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling. Hovedområdet omfatter også kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten og kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice. Regelverk som regulerer arbeidsforhold og helse, miljø og sikkerhet og håndtering av endring og utvikling i organisasjonen er en del av hovedområdet.IKT-tjenester (informasjons- og kommunikasjonsteknologitjenester)
Hovedområdet omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. I tillegg inngår sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Hovedområdet omfatter veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette.Økonomi
Hovedområdet omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Bruk av økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønns- og personalrelatert arbeid inngår i hovedområdet.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i kontor- og administrasjonsfaget jf. kompetansemålene i læreplanen.

Tilbys ved:

  • Sandefjord