× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

JUS 1211 H19 - Klasserom på nett favoritt ikon

Universitet og høgskole
1. avdeling rettsvitenskap tilsvarer, sammen med ex.phil, første året av femårige mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

50

Om studiet

Studiet består av følgende privatrettslige fag:

 

         JUS1111

Innføring, 1 studiepoeng.

Avtale- og kjøpsrett, 10 studiepoeng. 

Erstatningsrett, 9 studiepoeng.

         JUS1211

Innføring og metode, 5 studiepoeng.

Menneskerettigheter, 4 studiepoeng.

Fast eiendomsrettsforhold, 9 studiepoeng.

Familie- og arverett,12 studiepoeng.

Vi starter med JUS1211 høst 2016 og JUS1111 høst 2017

Forelesningene vil foregå som «Klasserom på nett». Det vil si at du sitter foran egen PC hvor det måtte passe seg å følge forelesningen. Det vil være forelesninger kvelder kl. 1700 - 2100

Har du ikke muligheter til å følge forelesningen en kveld, har du muligheter til å se forelesningen i etterkant, siden vi streamer alle forelesningene og legger dem inn på læringsplattformen IT`s learning.

 

Læringsutbytte

På dette studiet i jus får du kjennskap til sentrale privatrettslige områder. Etter kurset skal du kunne drøfte løsninger på praktiske, konkrete problemstillinger i samsvar med fagtradisjonen. Undervisningen forbereder deg til eksamen ved Universitetet i Oslo.

Tilbys ved:

  • Kongsberg