× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Innføring i spesialpedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Innføring i spesialpedagogikk gir deg nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Om studiet

Legge vekt på å skape en grunnleggende forståelse for det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. Det rettes særlig fokus mot rammefaktorer, sentrale begreper og etiske prinsipper. Studiet vil gi kunnskap om barn og unges utvikling og gi muligheter til å reflektere over ulike spesialpedagogiske tiltak.

Fokus på ulike typer lærevansker hos barn og unge. Det legges vekt på evnen til å se muligheter og utfordringer i et individ- og systemperspektiv. Studenten skal kunne anvende teori og vise evne til kritisk tenkning ved vurdering av ulike tiltak og opplæringsbehov.

Programplan

 

Læringsutbytte

Deltakerne skal lære å

ivareta likeverdig opplæring og tilrettelegging slik at alle kan ta del i et sosialt, faglig og kulturelt fellesskap

legge til rette for utvikling, trivsel og vekst i samsvar med individuelle forutsetninger og behov

Tilbys ved:

  • Asker