× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Industriell matproduksjon favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som vil jobbe innen industrialisert prosess for å utnytte råvarer og teknologi med vekt på produktkrav, kvalitet, ernæring og mattrygghet.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Undervisningen bygger på de offentlige læreplanene for faget

Råvarer, produksjon og kvalitet

Hovedområdet handler om råvarer og produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. I tillegg er kvalitetsstyring og kvalitetskontroll sentrale områder. Det omfatter også personlig hygiene, næringsmiddelhygiene og bekjempelse av insekter og andre skadedyr.

Maskiner og utstyr

Hovedområdet handler om bruk og vedlikehold av bedriftens maskiner, utstyr og styringssystemer. I hovedområdet inngår også samarbeid med aktuelle støttefunksjoner.

Bransje, bedrift og miljø

Hovedområdet handler om bransjens og bedriftens rammevilkår, bedriftens forretningsidé, organisering og plass i samfunnet. Det legges også vekt på bedriftens ansvar for helse, miljø og sikkerhet.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i industriell matproduksjon, jf. kompetansemålene fra læreplanen (udir.no).