× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Hverdagsledelse helse og oppvekst favoritt ikon

Annen utdanning

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Rolleforståelse – hvilket ansvar ligger i lederrollen,

verdier, atferdskrav, relasjonskompetanse

Kommunikasjon – tydelighet, metoder, samarbeid

Ledelse i praksis – den vanskelige samtalen, dilemmatrening,

hvordan fremme lagånd, felles refleksjon

Kundeservice og salg  - Servicefaktorer, hva er salg og service,

Teknikker for salg av tilleggstjenester, indirekte salg

Økonomi – begrepsforståelse, konsekvenser, KPI"er

HMS – hvorfor HMS? Forebygging, risikovurderinger,

Bevisstgjøring av ansvar, HMS i praksis

 

Undervisnings- og arbeidsformer:

Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid.

Læringsmål

Etter endt kurs har du tilegnet deg kunnskap som gjør deg i stand til å utøve ledelse på mellomnivå.

Tilbys ved:

  • Asker