× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

HMS for ledere favoritt ikon

Annen utdanning
Den nye arbeidsmiljøloven stiller krav til at lederne skal ha gjennomført HMS-opplæring. På kurset vektlegges forhold som virker inn på motivasjonen i HMS-arbeidet.

Studienivå

Anna utdanning