× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fagbrev Salgsfag favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med markedsføring, salgsmetoder og kommunikasjon innen salgsfaget.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlig læreplanSalgsforberedelse
DU lærer hvordan samle inn, tolke og bruke informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester. Hovedområdet omfatter lønnsomhetsvurderinger, prisfastsettelse og innkjøp. Videre dekker det tilrettelegging av arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet og bruk av IKT-systemer.Salg og oppfølging
Hovedområdet omfatter planlegging og gjennomføring av salg og mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper. Videre dekker det utøvelse av salgsfunksjonen i samsvar med bedriftens krav til service og lønnsomhet. I hovedområdet inngår penge- og dokumentbehandling, klage- og reklamasjonsbehandling og vurdering av salg og markedsføringsaktiviteter.

Læringsmål

forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i salgsfaget jf. kompetansemålene fra læreplanen.

 

Tilbys ved:

  • Hønefoss