× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fagbrev Helsefagarbeider Tønsberg favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Deltidsutdanningen passer for deg som ønsker å bli helsefagarbeider og vil jobbe med praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev etter gjeldende regler.

Faget er delt inn i tre hovedområder.

Helsefremmende arbeid
Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Det handler videre om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet. I hovedområdet inngår grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre dreier hovedområdet seg om sammenhenger mellom kroppens oppbygning og funksjoner og sykdomslære. Kultur som helsefremmende og mobiliserende tiltak, helse, miljø og sikkerhet, førstehjelp og forebygging av belastningslidelser inngår i hovedområdet.Kommunikasjon og samhandling
Hovedområdet handler om hvordan kommunikasjon med mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Videre inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår i hovedområdet.
 

Yrkesutøvelse
Hovedområdet handler om hvordan det helhetlige menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i hovedområdet. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Videre handler hovedområdet om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak.
 

Gjennomføring:

Opplæringen foregår en dag pr uke. Vi følger skolens ferier og avsluttes juni 2017. Folkeuniversitetet Tønsberg holder til på Kilen i Tønsberg, Kilengt 1. Det er gode parkeringsmuligheter og busstopp rett i nærheten.

Opptakskrav:

Fullført ungdomsskole.

Vi anbefaler minimum 3 års arbeidserfaring fra Helsevesenet. Det gjør at du lettere følger undervisningen.

Noe datakunnskaper

Norskkunnskaper tilsvarende B2

Finansiering:

Er du over 25 år og ikke har fullført vdg skole kan du ha rett til gratis opplæring gjennom voksenrett. Ta kontakt for veiledning.

Det er også mulig å søke sitt fagforbund om studiestøtte (ca 12.000kr).

Utdanningen er også godkjent i Lånekassen for lån og stipend.permisjon med lønn.

Det er mulig å søke arbeidsgiver som studiestøtte, evt permisjon med lønn.

 

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i Helsearbeiderfaget, jf. kompetansemålene fra læreplanen.

 

Tilbys ved:

  • Tønsberg