× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fagbrev Helsefagarbeider Sandefjord favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlig læreplan for Vg3 Helsearbeiderfaget: http://www.udir.no/kl06/HEA3-01/. Relevant teori fra læreplan Vg2 Helsefagarbeider gjennomgås også : http://www.udir.no/kl06/HEA2-01/

Hovedområdene er:

Helsefremmende arbeid
Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Det handler videre om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet. I hovedområdet inngår grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre dreier hovedområdet seg om sammenhenger mellom kroppens oppbygning og funksjoner og sykdomslære. Kultur som helsefremmende og mobiliserende tiltak, helse, miljø og sikkerhet, førstehjelp og forebygging av belastningslidelser inngår i hovedområdet.Kommunikasjon og samhandling
Hovedområdet handler om hvordan kommunikasjon med mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Videre inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår i hovedområdet.
 

Yrkesutøvelse
Hovedområdet handler om hvordan det helhetlige menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i hovedområdet. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Videre handler hovedområdet om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak.
 

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i Helsearbeiderfaget, jf. kompetansemålene fra læreplanen.

 

Tilbys ved:

  • Sandefjord