× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Coaching og relasjonsledelse, emne 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Coaching og relasjonsledelse gir deg verktøy for å kunne lede og utvikle deg og dine medarbeidere til faglig og personlig vekst gjennom myndiggjøring og selvledelse.  

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Om studiet

Dagens lederrolle krever synlige, tydelige og kommunikativt dyktige mennesker som både kan og vil lede, og som har fokus på å utvikle og ansvarliggjøre sine medarbeidere. Coaching handler om hvordan man som leder kan få det beste ut av den enkelte medarbeider. Organisasjonens krav til økt verdiskaping og stadige omstillinger, sammen med medarbeidernes behov for frigjøring og anvendelse av hele sitt evneregister, forenes i coaching som ledelsesform.

Studiet tar utgangspunkt i praksis og den nære sammenheng mellom praksiserfaringer og relevant teori. Det legges vekt på at teori konkretiseres og utprøves som grunnlag for refleksjon og individuell utvikling av coachingkompetanse med spesiell vekt på relasjonsledelse. Studentenes egen yrkesbakgrunn og arbeidslivserfaring representerer en vesentlig referanseramme for studiet.

Prinsipper, sentrale begreper og utfordringer i coaching

Coaching i verdibasert og relasjonsorientert ledelse

Verktøy og strategier i kommunikasjon

Relasjonsbygging

Etter å ha fullført emne 1 - grunleggende kompetanse i coachende lederstil - er det mulig å fortsette og oppnå totalt 60 studiepoeng innen coaching og relasjonsledelse.

Emne 2: Grunnleggende kompetanse i ledelsesbasert teamcoaching - 15 sp.

Emne 3: Coaching og relasjonsledelse i lærende organisasjoner - 30 sp.

Programplan

Læringsutbytte

Mål for dette studiet er å utvikle din kompetanse ved at du skal:

Tilegne deg grunnleggende innsikt i coaching som grunnlag for en verdibasert og relasjonell lederstil.

Utvikle coaching ferdigheter innen kommunikasjon og relasjonell ledelse.

Utvikle kompetanse i å utøve coaching på en systematisk og strukturert måte.

Tilbys ved:

  • Larvik